Pr-Basın

Pr-Basın

PR-BASIN

Castel Medya denince akla ; Sosyal Medya Web Tasarım Viral Reklam   gelir.

Hikaye Anlatıcısı CASTEL MEDYA

Neden Castel Medya İletişim?

PR (publicrelations) yani halkla ilişkiler, kuruluşlar ve hedef kitleler arasında karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kuran stratejik bir iletişim sürecidir. Castel Medya’yı hikaye anlatıcıları olarak düşünebilirsiniz. Öykülerini ücretli yöntemlerle anlatan reklam verenlerin aksine, PR uzmanları öykülerini medya aracılığıyla anlatırlar. Markaya özel hazırlanan stratejik iletişim planlarıyla markaların kamuoyu ve basın nezdinde olumlu bir imaj oluşturmasını sağlıyoruz.

Bir markanın iletişim süreçlerinin tümü titizlikle yönetilmelidir. Markanın mesaj dilinin oluşturulması, mesajların nasıl sunulacağının belirlenmesi, doğru iletişim mecralarının seçilmesi oldukça hassas ve iyi karar verilmesi gereken aşamalardır. Markaların neyi, nasıl, hangi kanallarla, neden ve kime söylediği kısmını organize ediyoruz.

Castel Medya PR Ekibi

Strateji Ekibi: Bu ekip çalışmaları genel olarak takip eder. Ajansa yeni müşteri geldiğinde, bu ekip firmanın yapısını inceler ve firma için en uygun stratejileri oluşturarak ilgili ekiplerle paylaşır. Bir nevi yol haritası oluşturur.

Editoryal Ekip: Gazetecilik kurallarına hâkim ve basın ile ilişkilerde kullanılacak metinlerin oluşturulmasında görevli ekiptir. Mesajların, marka dilini yansıtması, gazetecilik diline uygun olması ve yazım yanlışları, anlatım bozuklukları barındırmaması

Medya ve Basın İlişkileri Ekibi: Basın iletişiminde güçlü ilişki kurmayı sağlayan, basın mensuplarıyla temas halinde olan ve medya listeleri hazırlarlar. Bu ekip, tamamen basın odaklı çalışır. En önemli görevleri basın ile güçlü ilişkiler kurmaktır. Editoryal ekipten gelen basın bültenlerinin doğru kanallarda yayınlanmasını ve ulaşabileceği en geniş basın organlarına ulaşmasını sağlamak bu ekibin görevidir. Ayrıca basın listeleri organize etmek ve gerektiğinde güncellemeler yapmak da bu ekibin sorumluluğundadır.

Kreatif Ekip: Projelerin görsel ile desteklenmesi üzerine çalışan bu ekip, işin tasarım kısmını yönetir. Basın ile paylaşılacak tasarımların en yaratıcı ve ilgi çekici hale getirilmesi bu ekibin görevidir.

Müşteri İlişkileri Ekibi: Ajansın, iş birliği içinde olduğu markalar ve kişilerle ilişkileri yöneten ve müşterilerden aldığı dönüşleri, briefleri göz önünde bulundurarak çalışmalar hazırlayan, bu çalışmaları ilgili ekipler ile paylaşan ekiptir.

Raporlama Ekibi: Raporlama ekibinin çalışmaları, yeni stratejiler geliştirme konusunda yol göstericidir.

Temelde ayrı ayrı ekipler olsa da aslında tüm çalışmalar birbirine bağlıdır. Herhangi bir aşamada yaşanan boşluk ya da aksaklık diğer kısımları da etkiler. Bu sebeple tüm süreçlerin iç içe yönetilmesi gerekir.Kurumsal kimliğinizi basında doğru şekilde yansıtmak ve itibarınızı kuvvetlendirmek için doğru tercih Castel Medya olacaktır.